Czy myślisz o powiększeniu oferty swojej firmy o ciekawe i popularne produkty?

Stosujemy model logistyczny sprzedaży przez internet polegający na przeniesieniu procesu wysyłki towaru na dostawcę. Rola Twojego sklepu w tym modelu sprowadza się do zbierania zamówień i przesyłanie ich do dostawcy, który realizuje wysyłkę towaru do klienta.


Co możemy Ci zaoferować:

 •     Wysokiej jakości, certyfikowany asortyment
 •     dostęp do materiałów typu - ceny, zdjęcia oraz opisy produktów
 •     informacja o statusie zamówienia
 •     pozbycie się problemu pakowania i wysyłki towaru
 •     oszczędność czasu
 •     brak problemu magazynowania towaru
 •     oszczędność kosztów, w przypadku mniejszych zamówień
 •     możliwość skupienia się na innych aspektach biznesu

Jak rozpocząć z nami współpracę?

Wypełnij formularz kontaktowy (aby go pobrać kliknij TU) oraz prześlij go na adres handel@danakol.pl (razem z formularzem wyslij dokumenty swojej firmy)


Ogólne Warunki Handlowe

Firma DANAKOL współpracuje w systemie B2B z dystrybutorami krajowymi i zagranicznymi, regionalnymi bądź sklepami stacjonarnymi i internetowymi oraz innymi odbiorcami pośredniczącymi. W przypadku firm krajowych lub zagranicznych – dystrybutorów, hurtowni, sklepów itp. formą zapłaty jest przedpłata na konto minimum 30% wartości towaru w chwili otrzymania potwierdzenia zamówienia oraz 70% z chwila potwierdzenia przygotowania towaru do wysyłki i otrzymania faktury. W przypadku zamówień jednostkowych przedpłata 100% wartości towaru i usługi wg potwierdzenia od Sprzedającego lub odpłatność za pobraniem. Stałym klientom i ustanowionym dystrybutorom oferujemy termin płatności 14 dni lub inny ustalany indywidualnie.

Nie ma określonego minimum zamówieniowego, jednakże ze względu na specyfikę działania artykuły sprzedawane są w opakowaniach zbiorczych: opakowaniach kartonowych, paletowych bądź kontenerowych. Zamówienia krajowe jednostkowe realizowane są w przypadku oddzielnych umów z firmami typu sklepy internetowe na zasadzie SHORT SHIPPING – wysyłka bezpośrednio do odbiorcy będącego klientem dystrybutora partnerskiego.

Sprzedaż towarów będzie realizowana na podstawie zamówień składanych przez Kupującego ze wskazaniem asortymentu i ilości. Zamówienia Kupujący składa na piśmie lub drogą elektroniczną, przy czym zamówienia przesłane faksem lub e-mailem strony będą traktować tak, jakby była zachowana forma pisemna. Złożone zamówienie może zostać skorygowane przez Kupującego, nie później niż w przeciągu 5 dni, licząc od dnia przyjęcia zamówienia przez sprzedającego.

Złożone zamówienie realizowane będzie w przeciągu 5-7 dni roboczych, w sytuacji braku danego asortymentu w magazynie 1-3 tygodni od daty potwierdzenia zamówienia.

W przypadku firm krajowych lub zagranicznych – dystrybutorów, hurtowni, sklepów itp. formą zapłaty jest przedpłata na konto minimum 30% wartości towaru w chwili otrzymania potwierdzenia zamówienia oraz 70% z chwila potwierdzenia przygotowania towaru do wysyłki i otrzymania faktury. W przypadku zamówień jednostkowych przedpłata 100% wartości towaru i usługi wg potwierdzenia od Sprzedającego lub odpłatność za pobraniem. Stałym klientom i ustanowionym dystrybutorom oferujemy termin płatności 14 dni lub inny ustalany indywidualnie.

 • Wpłata za faktury będzie dokonywana na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany na fakturze.
 • Sprzedający wysyłać będzie faktury pocztą lub drogą elektroniczną w dniu wystawienia faktury na adres korespondencyjny Kupującego.
 

Firma zastrzega sobie możliwość zmiany ceny w przypadku znacznych wahań kursów walut powyżej 5% w ujęciu miesięcznym według kursu NBP. Każda zmiana ceny w oparciu o ten składnik będzie konsultowana z Odbiorcami.

Wysyłka

Nie ma określonego minimum zamówieniowego, jednakże ze względu na specyfikę działania artykuły sprzedawane są w opakowaniach zbiorczych: opakowaniach kartonowych, paletowych bądź kontenerowych. Zamówienia krajowe jednostkowe realizowane są w przypadku oddzielnych umów z firmami typu sklepy internetowe na zasadzie SHORT SHIPPING – wysyłka bezpośrednio do odbiorcy będącego klientem dystrybutora partnerskiego.

Sprzedaż towarów będzie realizowana na podstawie zamówień składanych przez Kupującego ze wskazaniem asortymentu i ilości. Zamówienia Kupujący składa na piśmie lub drogą elektroniczną, przy czym zamówienia przesłane faksem lub e-mailem strony będą traktować tak, jakby była zachowana forma pisemna. Złożone zamówienie może zostać skorygowane przez Kupującego, nie później niż w przeciągu 5 dni, licząc od dnia przyjęcia zamówienia przez sprzedającego.

Dostawy towarów do klientów realizowane są rożnymi formami transportu:
 • Poczta
 • firmy kurierskie
 • firmy przewozu krajowego i zagranicznego

Ceny hurtowe podane dla firm są bez uwzględnienia kosztów transportu (Ex-Works). Koszt transportu ponosi klient w całości, częściowo lub w całości opłacony przez DANAKOL w zależności od wartości zamówienia i miejsca dostawy. Ustalane będzie to indywidualnie z poszczególnymi odbiorcami i wykazane na potwierdzeniu zamówienia oraz fakturze.

 • W przypadku zamówień powyżej 900 zł. brutto oferujemy Państwu bezpłatny transport na terenie kraju.
 • W przypadku zamówień poniżej 900 zł. brutto ponoszą Państwo zryczałtowaną opłatę w wysokości 25 zł. brutto.